משרד עו"ד- דן שגב וימר ושות'
 רחוב יוחנן בן זכאי 1 ת.ד. 2289 טבריה
 טלפון: 04-6716733/4
 פקס: 04-6716735
 
     
 

פסקי דין OnLine
אגודות שיתופיות
 
מאמר מס' 4 - הוצאה מחברות באגודה- תנובה
הוצאה מחברות באגודה שיתופית
 
שאלה - הפניה הנה בשם אגודה שיתופית מהצפון שגילתה כי היא הוצאה מחברות בתנובה ואיננה חברה היום עוד בתנובה על אף שהיה ידוע לה כי בעבר כן הייתה חברה בתנובה, מהן ההשלכות לעניין חלוקת הדיבידנדים למושבים והקיבוצים על ידי תנובה.
לאור ההפרטה שעברה תנובה לאחרונה יש לשאלה זו חשיבות רבה בעיקר מבחינה כלכלית.
תשובה - כל מקרה ונסיבותיו וייתכן שעדיין לא מאוחר אך יש לבחון ולבדוק כל מקרה לגופו ובעניין דומה דן לאחרונה בית המשפט.
 
והמקרה שהיה כך היה : מושב שהנו אגודה שיתופית התקבל לחברות בתנובה שגם היא אגודה שיתופית ביום 29.1.1953, לטענת תנובה בשל הפרות חוזרות ונשנות של התקנון החליטה תנובה להוציא את המושב מחברות ביום 25.11.81. המושב טען כי לא ידע על החלטת תנובה להוציאו מחברות וכי נודע לו על כך לראשונה רק בשנת 1999, כאשר נפוצו שמועות אודות תכניות להפיכת תנובה לחברה בע"מ, המושב טען כי תנובה החליטה להוציאו משורותיו לאחר כשלושים שנה של חברות ושלא הוכחה מעולם הטענה כי הפר את הוראת התקנון, מה עוד שנשללה מהמושב זכות הטיעון בטרם הוחלט על הפסקת חברותו. המושב הוסיף וטען כי לא ידע שתנובה הפסיקה את חברותו באגודה לאחר כ-30 שנות חברות.
 
תנובה טענה כי חברותו של המושב באגודה הופסקה למעלה מעשרים שנה לפני המועד בו העלה המושב לראשונה טענות בקשר להפסקת חברותו. לטענתה, רק משהתברר למושב שיתכן כי לחברות בתנובה יהיה ערך כלכלי לא מבוטל בשל חלוקת דיבידנדים, נזכר המושב להעלות תביעות וטענות שהתיישנו זה מכבר.
תנובה הוסיפה וטענה כי לאחר הפסקת חברותו של המושב לא התקיימו סממנים כלשהם של חברות באגודה - המושב חדל להיות מוזמן לאסיפות הכלליות של תנובה, המושב חדל לשווק תוצרת חקלאית לתנובה ותנובה חדלה לגבות מהמושב תשלום עבור המניות ותנובה גם לא נהגה במושב כחבר בה. וכך גם המושב לא נהג כחבר בתנובה כמתחייב בתקנון והמושב גם בחר שלא לנצל את זכות הטיעון.
בית המשפט ביטל את החלטת תנובה להוציא את המושב מחברות להחלטה זו חשיבות כלכלית רבה לאור הכספים המשולמים היום על ידי תנובה למושבים ולקיבוצים החברים בתנובה.
 
ייאמר כי זכותה של כל אגודה להחליט על הוצאת חבר מחברות אך להליך זה יש כללים וגם תנאים, כאשר מחליטים להוציא חבר מאגודה יש לנהוג על פי התקנות ובין היתר לתת לחבר אפשרות לזכות טיעון, במיוחד בהליכים שיש בהם כדי לפגוע בזכותו של אדם, בית המשפט פסק ולו פעם אחת כי כל אימת שאדם עלול להיפגע על ידי החלטה של רשות יש חובה לאפשר לחבר להשמיע את טענותיו בעיקר כשמדובר בהוצאת חבר מאגודה שיתופית.
על כן מוצע למי שהוצא מחברות באגודה בין עם זו אגודה שיתופית, קיבוץ או מושב להתייעץ עם עורך דין ולא לקבל את הוצאתו כדבר מובן מאליו שכן להחלטה כזו השלכות כלכליות רבות.
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמשכייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועדכתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

 

שם המשרד - דן שגב וימר ושות' I כתובת: רחוב יוחנן בן זכאי 1 ת.ד. 2289 טבריה  I   טל.  Tel. 04-6716733/4  פקס:  Fax: 04-6716735 
לייבסיטי - בניית אתרים