משרד עו"ד- דן שגב וימר ושות'
 רחוב יוחנן בן זכאי 1 ת.ד. 2289 טבריה
 טלפון: 04-6716733/4
 פקס: 04-6716735
 
     
 

פסקי דין OnLine
אגודות שיתופיות
 
מאמר מס' 6
 
 
הוצאת חבר מחברות בקיבוץ
 
 
שאלה- אני בת קיבוץ מהצפון, לפני כ 7 שנים התקבלתי לחברות בקיבוץ, לימים יצאתי ללמוד באישור הקיבוץ ולאחר 3 שנים של לימודים שבתי להתגורר בקיבוץ ואז הודיע לי הקיבוץ כי חברותי פקעה ואינני חברה עוד בקיבוץ ולפיכך גם אינני זכאית לזכויות כיתר חברי הקיבוץ.
שאלתי היא- האם היה רשאי הקיבוץ להוציא אותי מחברות בקיבוץ והאם יש מה לעשות על מנת למנוע את הוצאתי מהחברות בקיבוץ.
 
תשובה - לאחרונה מתגלים אין ספור מקרים בהם הקיבוצים מחליטים על הפסקת חברות של בנים או מי אחד מבני זוג המתגוררים בקיבוץ בשל טענות כי חברותם פקעה או שהם אינם חברים או שלא עמדו בתנאים הנדרשים להיות חברים בקיבוץ וכתוצאה מכך נשללות מאותם חברים הזכויות ובין היתר זכויות קנייניות בשל שיוך הדירות.
 
מאידך: נושא החברות בקיבוץ הנו רגיש היום יותר מכל תקופה אחרת, תביעות רבות מוגשות נגד הקיבוצים נוכח הליך ההפרטה שעובר המגזר הקיבוצי בשנים האחרונות, הליך אשר במסגרתו מוקנות זכויות קנייניות לחברים ורבים המקרים בהם מוגשות תביעות גם על ידי אנשים שאינם חברי הקיבוץ ואשר לא תרמו ליצירת נכסיו ומנסים בדרך זו לדוג זכויות, תביעות אלו מאיימות על קיומה ועל עתידה של התנועה הקיבוצית.
 
המקרה אותו את מתארת נדון ולו פעם אחת בבתי המשפט שגם קבע ולו פעם במקרים בהם הפסיק והפקיע הקיבוץ את החברות מחבר כי הדבר נעשה שלא כדין אך יש לבדוק כל מקרה ומקרה לגופו.
השאלות שנשאלות בדרך כלל במקרה מאין זה האם הייתה עקירה ממקום מגורים של החבר או האם הייתה במחשבתו של החבר הכוונה לשוב ולהתגורר במקום.
 
משבאים לבחון את שאלת התנאים לחברות יש לבדוק תחילה את הוראות התקנון, הוראות התקנון מחייבות את הצדדים, המקרה אותו את מתארת בו יצאת ללימודים באישור הקיבוץ מצביע על פניו כי לא עקרת את מקום מגורייך, במקרים מאין אלו צריך לבדוק האם הייתה עקירת מקום מגורים מהקיבוץ ברמה הטוטאלית הנדרשת, או רק עזיבה באופן זמני בלבד, הקיבוץ רשאי היה לשקול את מעמדך בקיבוץ בתום תקופה של שנת לימודים וזאת בכפוף למתן זכות טיעון , משאלתך לא ברור האם נהג הקיבוץ כנדרש. כלומר האם הקיבוץ קיים הליך פורמלי כלשהו להפסקת חברותך ולמחיקתך מפנקס החברים, הליך הנדרש על פי רוב בתקנון הקיבוץ.
 
יש גם לבחון ולבדוק האם המשכת להיות חלק מהמרקם הפיזי והחברתי של הקיבוץ, האם דאגת לקבל את זכויותיך בשנים אלו, כגון קבלת תקציב חודשי, דירת מגורים מצד הקיבוץ ומה היו חובותיך כלפי הקיבוץ האם העברת משכורת לקיבוץ,האם הקיבוץ נהג בך כחברה והאם את נהגת כחברת הקיבוץ.
 
הזכויות והחובות של חברים וההוראות בעניין קבלת חברים חדשים או בעניין הוצאה, הפסקתה, ופקיעתה של החברות, מוסדרים כולם בפקודת האגודות השיתופיות ובתקנות שהותקנו מכוחה וכן גם בתקנון של כל אגודה ואגודה, קיבוץ או מושב.
 
לסיכום - במקרים בהם הקיבוץ מודיע על הפסקת חברות או פקיעת חברות, על פי רוב תקנון הקיבוץ מאפשר לחבר לערער על החלטת מוסדות הקיבוץ בפני האסיפה הכללית, להגיש ערר למוסדות הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, לפנות לרשם האגודות השיתופיות המוסמך להורות לאגודה לתקן את הרישום בפנקס החברים, או לבקש כי רשם האגודות השיתופיות ימנה חוקר שיבדוק את פנקס החברים ממנו הוצא אדם מחברות או לבקש מרשם האגודות השיתופיות כי ימנה בורר לדון בסכסוך.
 
מומלץ במקרים אלו לפנות לקבלת ייעוץ משפטי שכן הנושא מאוד מורכב ולהכרעה האם פקעה חברותו של אדם באגודה שיתופית (קיבוץ או מושב) יש השלכות קנייניות וכלכליות רבות.
 
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדהבשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו .הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת. 

 

שם המשרד - דן שגב וימר ושות' I כתובת: רחוב יוחנן בן זכאי 1 ת.ד. 2289 טבריה  I   טל.  Tel. 04-6716733/4  פקס:  Fax: 04-6716735 
לייבסיטי - בניית אתרים