משרד עו"ד- דן שגב וימר ושות'
 רחוב יוחנן בן זכאי 1 ת.ד. 2289 טבריה
 טלפון: 04-6716733/4
 פקס: 04-6716735
 
     
 

פסקי דין OnLine
אגודות שיתופיות
 
מאמר מס' 3
 
האם פגיעה תוך כדי עבודה בנהיגה על טרקטור או כלים חקלאיים אחרים תיחשב כתאונת דרכים

תשובה- השאלה הנה בתחום הנזיקין.
הכלים הממונעים בחקלאות הינם טרקטורים וגם כלים אחרים נוספים הנחשבים ככלים חקלאיים כך למשל : מחפירונים, מרססים ממונעים, קומביין, וקוטפות, לצערנו כלים אלו מעורבים לא פעם אחת בתאונות המסתיימות לעתים בגרימת נזקי גוף באופן ישיר למפעיל ולעיתים גם לעובדים אחרים שהיו בסביבה בקרות התאונה.
 
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע אדם שנפגע כתוצאה מתאונת דרכים זכאי לקבל פיצוי מחברת הביטוח המבטחת את הרכב שגרם לפגיעה, ללא קשר מי אשם בתאונה ובאילו נסיבות התרחשה התאונה ובלבד שנזק הגוף נגרם בעקבות תאונת דרכים כפי שהיא מוגדרת בחוק.
מכאן שיש חשיבות ואינטרס להוכיח שנזק הגוף נגרם כתוצאה מתאונת דרכים.
 
עלמנת להוכיח כי מדובר בתאונת דרכים כמשמעותה בחוק יש תחילה להוכיח כי הנזק נגרם עקב שימוש ברכב מנועי כפי שמגדיר החוק : "רכב הנע בכוח מכני עלפני הקרקע ועיקר ייעודו לשמש לתחבורה יבשתית, לרבות רכבת, טרקטור,מכונה ניידתה כשירה לנוע בכוח מכני בכביש ורכב נגרר או נתמך על ידי רכב מנועי".
 
מכאן שטרקטורים וכלים אחרים הכשירים לנוע על הכביש עונים על דרישת החוק לרכב מנועי.
ולכן נזק גוף הנגרם כתוצאה ותוך כדי עבודה בכלים חקלאיים ממונעים עונה להגדרת החוק לתאונת דרכים ויהיה בו די לזכות בפיצוי אף אם התאונה ארעה בשדה וללא מעורבות של כל רכב אחר, גם במקרה בו טרקטור גורר עגלה ומסיע מיכלים, ארגזים ו/או כל דבר אחר וחולף ליד קבוצת פועלים ולפתע נופל מהעגלה הנגררת דבר מה הפוגע באחד הפועלים הרי שמדובר בפגיעת תאונת דרכים המזכה את הנפגע בפיצוי וכך גם במקרה בו הטרקטור עומד ובמסגרת העבודה מתבצעת טעינה ופריקה, או טיפול בטרקטור.
 
לא פעם הועלתה טענה בפני בית המשפט כי הכלי החקלאי שגרם לפגיעה אינו עונה להגדרת "רכב מנועי" כדרישת החוק ולכן התאונה איננה נחשבת לתאונת דרכים.
 
במקרה שנדון בפני בית המשפט ובו נפגע אדם ממלגזה הועלתה הטענה על ידי הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים כי אין המדובר ברכב מנועי כדרישת החוק מאחר ואין עיקר יעודה של המלגזה לשמש לתחבורה יבשתית כדרישת החוק. בית המשפט דחה טענה זו וקבע כי עיקר ניצולה של המלגזה היא העברת מטען ממקום למקום כשהמלגזה נעה ככלי רכב לכל דבר ולכן מדובר בתאונת דרכים.
הערה: קרנית הנה קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים כשאין ביטוח חובה לרכב הפוגע ויש לשלם פיצוי לנפגע.
במקרים אחרים נפסק כי כשהרכב הממונע מבוטח בביטוח פרטי ומשהוסכם בין הצדדים שמדובר ברכב מנועי, על אף שאינו כזה בפועל, יהיה על הביטוח הפרטי לפצות את הנפגע בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 
המסקנה- במקרים בהם נגרם נזק גוף כשמעורב בו כלי חקלאי מומלץ לפנות ל עו"ד לברר ולבחון האם ניתן לטעון כי התאונה הינה תאונת דרכים.
להתראות בשבוע הבא.
.
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת. 

 

שם המשרד - דן שגב וימר ושות' I כתובת: רחוב יוחנן בן זכאי 1 ת.ד. 2289 טבריה  I   טל.  Tel. 04-6716733/4  פקס:  Fax: 04-6716735 
לייבסיטי - בניית אתרים