משרד עו"ד- דן שגב וימר ושות'
 רחוב יוחנן בן זכאי 1 ת.ד. 2289 טבריה
 טלפון: 04-6716733/4
 פקס: 04-6716735
 
     
 

פסקי דין OnLine
אגודות שיתופיות
 
מאמר מס' 5
 
מהו תקנון באגודות שיתופיות
 
שאלה - מהו מעמדו של התקנון באגודות שיתופיות ומה מחויבות החברים והאגודה לתקנון?
תשובה - התקנון מהווה יסוד חוקתי לפעילות האגודה השיתופית ומוסדותיה עליהן נמנים גם המושבים והקיבוצים .
 
מעמדו המשפטי של התקנון הנו כמסמך בסיס של האגודה השיתופית, הוא קובע את הכוחות והסמכויות של האורגנים השונים באגודה ומבחינה זו הוא חלק מהמשפט " החוקתי " שלה, אשר כוחו נובע מהסמכויות "השלטוניות" המצויות בידי מוסדות האגודה, כגון וועד האגודה, פקידיה והאסיפה הכללית שהיא הסמכות העליונה.
 
התקנון מהווה חוזה בין הקיבוץ ולבין כל חבר, ובין החברים לבין עצמם.
תקנון של אגודה שיתופית הוא בגדר הסכם בין האגודה לבין חבריה והוא מסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם וגם קובע את הזכויות והחובות ההדדיות שלהם.
 
בית המשפט פסק ולו פעם אחת כי חיובו החוזי של התקנון הפך להיות הנחה משפטית מבוססת, ושלא ניתן לערער עליה ויש לפעול על פיו.
עוד קבע בית המשפט כי כוחו של התקנון הנו ככוחו של חוזה בין האגודה לבין חבריה ובין החברים בינם לבין עצמם לקיום הוראות התקנון.
הוראה שאינה נמצאת בתקנון ואינה נותנת מענה בהתנהלות האגודה יינתן מענה בהוראות תקנות והפקודות האגודות השיתופיות ויש לפעול על פיהם.
 
חברים באגודות השיתופיות, גם במושב ובקיבוץ לא תמיד מודעים לקיומו של התקנון ועל כן הם גם אינם מודעים לזכויותיהם וחובותיהם ולא פעם מתעורר בשל כך סכסוך בין האגודה לחבר ובין החברים בינם לבין עצמם ובמקרים אחרים גם החוסר בהבנה של החברים בחשיבות התקנון ולאמור בו מביא את הצדדים ולו פעם אחת להליכים והתדיינות משפטית ארוכה ומתישה, שבמקרים מסוימים היה ניתן לחסוך ביתר קלות אילו היו פועלים על פי הוראות התקנון.
 
במושבים וקיבוצים רבים עדיין קיים היום תקנון ישן וסטנדרטי שאינו עונה על כל הצרכים נכון לשנות האלפיים, בחלק מהמושבים והקיבוצים תוקנו התקנונים והוספו סעיפים חדשים ואף נערך תקנון חדש המתאים לשינויים שחלו בשנים האחרונות בקיבוצים ובמושבים .
 
היום יש חשיבות רבה לשינוי התקנון הישן והסטנדרטי הקיים במושבים ובקיבוצים רבים שכן היום אין התקנון הישן מתאים עוד לתקופה בת זמננו והוא אינו עונה על הסוגיות המתעוררות לאור השינויים התכופים החלים במגזר החקלאי, במושבים ובקיבוצים דבר הגורם להלכים משפטיים ממושכים.
 
מומלץ בטרם עושים שינוי לתקנון ובמקרה ועושים תקנון חדש לקבל ייעוץ משפטי ואף לתת לעורך דין שייעשה את השינויים והתקנון, שכן לתקנון חשיבות רבה מאחר והוא מהווה את כללי הניהול של האגודה ויש לאמור בתקנון השלכות כלכליות וחברתיות רבות.
 
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדהבשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו .הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת. 

 

שם המשרד - דן שגב וימר ושות' I כתובת: רחוב יוחנן בן זכאי 1 ת.ד. 2289 טבריה  I   טל.  Tel. 04-6716733/4  פקס:  Fax: 04-6716735 
לייבסיטי - בניית אתרים