משרד עו"ד- דן שגב וימר ושות'
 רחוב יוחנן בן זכאי 1 ת.ד. 2289 טבריה
 טלפון: 04-6716733/4
 פקס: 04-6716735
 
     
 

פסקי דין OnLine
אגודות שיתופיות
 
מאמר מס' – 2 

שם המאמר: למי שייכות המניות של חברת 'תנובה'
 
תנובה תעביר בימים הקרובים למושבים והקיבוצים החברים בה מיליוני שקלים בעקבות ההפרטה שעברה
 
למי שייכות מניות תנובה, לחבר שיש לו רפת ששיווק לתנובה חלב במשך שנים, או למושב (לאגודה )?
הנושא עלה לכותרות מספר פעמים בשנה האחרונה בשל ההפרטה שתנובה עברה ומשהוחלט על חלוקת המניות לחברים בתנובה נשאלה גם השאלה מי הם החברים בתנובה.
נושא זה בא גם לביטוי בתביעה שהגישו שישה עשר רפתנים ממושב ניר בנים נגד המושב (האגודה), הרפתנים טענו שמניות תנובה שייכות להם וכי הם זכאים לעדיפות בחלוקת המניות ולעדיפות בחלוקת הדיווידנדים שמקבל ויקבל המושב עבור מניותיו בתנובה, שכן לטענתם. בתקופה בה הם שיווקו את תוצרת החלב לתנובה, באמצעות המושב, הם חויבו בתשלום 2% מכל תשלום עבור שיווק החלב, ולכן הם זכאים לקבל את המניות לפני כל חבר אחר שלא שיווק תוצרת חלב.
התביעה נדונה בהליך בוררות ממושך שבספו פסק הבורר שהרפתנים זכאים לעדיפות במניות תנובה על פני שאר החברים.
האגודה (מושב ניר בנים) הגישה ערעור על החלטת הבורר בפני רשם האגודות השיתופיות שקיבל את הערעור וקבע כי לרפתנים במושבים אין עדיפות למניות תנובה על פני חברי האגודה האחרים שכן המניות שייכות לאגודה.
בהחלטתו מנתח ומנמק הרשם בהרחבה ובצורה מעמיקה את מערכת היחסים שבין הרפתן לבין המושב (האגודה) ואת מערכת היחסים שבין תנובה לאגודות החברות בה, בין הרפתנים לתנובה, ובין הרפתנים לחברים אחרים במושב שאינם רפתנים .
וכך קבע הרשם בהחלטתו:
1. הרפתנים לא שילמו עבור מניות תנובה.
2. תשלום "מס" עבור "הון האגודה" יכול שייגבה מכל ענף ואין פסול בכך כי "הון האגודה" ישולם על ידי משתמש בענף מסוים ובמקרה זה ענף החלב, תשלום זה אינו הופך את המשתמשים בנכס לבעלים עליו כך במקרה זה בו הרפתנים קיבלו מהאגודה זכות להשתמש במכסות החלב שבפועל נרכשו על ידי האגודה.
3. מניות תנובה הן קניינה של האגודה, וכך גם הם נרשמו בספרי האגודה.
4. המניות של האגודה בתנובה הינן נכס של האגודה שנצבר במסגרת פעילות הקואופרציה השיתופית ולמען רווחת חבריה, כלומר שיווק דרך האגודה.
(בגוף החלטה הוזכר גם כי הרפתנים זכו למכסות החלב כתוצאה מחברותו של המושב בתנובה ומכסות אלו שהיו שייכות לאגודה עד שנת 1999 מועד ועידת תנובה נשארו בידי הרפתנים כקניינם האישי ללא שהם שילמו עבורן תמורה לאגודה ו/או לא כל גורם אחר, מכאן שהרפתנים זכו בקניין יקר, דבר לו לא זכו חברי האגודה האחרים).
5. חברותה של האגודה בתנובה הינה במסגרת פעילותה כגוף עצמאי למען חבריה ולא מכוח הסכם שליחות או נאמנות בינה לבין חבריה.
6. החלטת ועידת תנובה אינה מחייבת במישור היחסים שבין האגודה לחבריה.
7. הרפתנים לא נשאו בפועל בתשלום "הון מניות" היות ולא היה הבדל בין המחיר ששילמה תנובה לרפתנים, חברי אגודות מהם נגבה תשלום על חשבון ההון, לבין רפתנים אחרים, שלא שיווקו חלב באמצעות אגודות. אלה ואלה שילמו תשלום זהה, באופן שהיצרנים העצמאיים שילמו קומיסיון גבוה יותר מחבריהם במושבים, בגובה ההשתתפות בהון.
יוער כי על החלטתו זו של רשם האגודות השיתופיות הוגש ערעור על ידי הרפתנים לבג"ץ שטרם נדון נכון לכתיבת דף מידע זה.
מדור זה מהווה שירות לציבור ונועד להעשרת הציבור ולהרחבת אופקיו בתחום האגודות השיתופיות אין האמור במדור זה תחליף לייעוץ או ייצוג משפטי הולם ואין לראות באמור בו ייעץ או ייצוג משפטי אישי מכל סוג שהוא אשר עליכם לקבל מעו"ד לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה , כל העושה שימוש במידע זה עושה זאת על אחריותו בלבד. 

 

שם המשרד - דן שגב וימר ושות' I כתובת: רחוב יוחנן בן זכאי 1 ת.ד. 2289 טבריה  I   טל.  Tel. 04-6716733/4  פקס:  Fax: 04-6716735 
לייבסיטי - בניית אתרים