משרד עו"ד- דן שגב וימר ושות'
 רחוב יוחנן בן זכאי 1 ת.ד. 2289 טבריה
 טלפון: 04-6716733/4
 פקס: 04-6716735
 
     
 

פסקי דין OnLine
מאמר מס' 4 – דיני משפחה
 
משרד עו"ד,דן שגב וימר ושות'- מאמר מס' 4- עו"ד לירון נחום
 
התחזקות מעמד האישה - תום עידן הסחטנות
 
לכבוד יום האם, הקרוי, בימנויום המשפחה החלטתי להסב שימת ליבכם , גברים ונשים כאחד, לתיקון חוק יחסי ממון שאושר ממש לאחרונה, ומשנה שינוי מהותי את זכויות האישה באשר לחלוקת הרכוש עם ההחלטה על גירושי בני הזוג.
לפי התיקון, ניתן יהיה לחלק את הרכוש המשפחתי המשותף בין בני זוג פרודים עוד לפני מתן הגט בבית הדין הרבני, זאת בשונה מהמצב שהיה נהוג בארצנו עדכה.
לפני התיקון לחוק יחסי ממון, ידם של הגברים היתה על העליונה וככלי מיקוח לוויתור האישה על זכויותיה הרכושיות, התנו הגברים את מתן הגט בוויתור האישה עלזכויות המגיעות לאישה מכח הדין .
נשים אשר היה ברצונן לשים קץ לנישואיהן, מצאו עצמן כלואות ושבויות בידי בעליהן אשר מיאנו לתת להן גט אלא אם יפעלו לוויתור על זכויותיהן. מצב זה יצר עיוות מאין כמותו ועם תיקון חוק יחסי ממון נזעק המחוקק להביא לשינוי המצב הקיים.
עד להעברתו בכנסת של התיקון לחוק יחסי ממון, האישה היתה נתונה בדילמה קשה. מחד גיסא, כדי לקבל את הרכוש המגיע לה מן הנישואים, היה עליה להתגרש, ועם גירושיה - להביא להפסקת תשלום מזונות אישה לידיה, באשר, החוק קובע כי הזכאות לתשלום מזונות אישה הן עד למועד הגירושים. מאידך גיסא, רק עם קבלת הגט, היתה רשאית האישה להגיש תביעה לחלוקת הרכוש, שבעגה המשפטית קרויה: "תביעה לפירוק שיתוף", המדובר בהליך משפטי יקר וממושך שלא תמיד ידה של האישה היתה משגת לממנו, וכך, נבצר ממנה לתבוע את זכויותיה.
היום, המצב השתנה באופן, שבו בתי המשפט לענייני משפחה רשאים לדון בחלוקת הרכוש המשפחתי עוד לפני מתן הגט.
יוצא איפוא כי עם קבלת התיקון לחוק יחסי ממון צומצמו הפערים הכלכליים בין בני הזוג, ונמנע מצב אבסורדי שהיה נהוג עד כה, לפיו, אישה צריכה היתה להמתין לקבלת הרכוש עד לאחר מתן הגט ובהתאם לגחמות הבעל.
לפיכך, מומלץ לנשים השוקלות להתגרש מבני זוגן להיות ערות לשינוי החוק אשר מטיב עימן עד מאוד ומשנה את מצבן הכלכלי לעיתים מקצה לקצה, באופן, המאפשר להן לקבל מלוא זכויותיהן המגיעות להן לפי כל דין.האמור לעיל הינו מידע כללי וראשוני בלבד ואינו מיועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת. כלמקרה נבחן לגופו ועפ"י נסיבותיו. 
שם המשרד - דן שגב וימר ושות' I כתובת: רחוב יוחנן בן זכאי 1 ת.ד. 2289 טבריה  I   טל.  Tel. 04-6716733/4  פקס:  Fax: 04-6716735 
לייבסיטי - בניית אתרים