משרד עו"ד- דן שגב וימר ושות'
 רחוב יוחנן בן זכאי 1 ת.ד. 2289 טבריה
 טלפון: 04-6716733/4
 פקס: 04-6716735
 
     
 

פסקי דין OnLine
מאמרים בדיני עבודה
 
מאמר מס 1
 
משרד עו"ד,דן שגב וימר ושות'- מאמר מס' 1 -עו"ד לירון נחום
 
גל הפיטורין במשק - פיצויי פיטורין
 
מדי יום, אנו עדים לתופעה המדאיגה שכ"אש בשדה קוצים" החלה להתלקח במדינתו. מפעל שנסגר, חברה שקורסת , חנות שמצמצמת את מספר עובדיה , מפעל שמעתיק את פעילותו אל מחוץ לגבולות המדינה ומפטר מאות עובדים והמעגל רק הולך ומתרחב . בין לילה, הופך העובד למובטל על כל המשתמע מכך. מאדם חופשי , בן חורין, בעל יכולת השתכרות ואפשרות לכלכל עצמו ומשפחתו בכבוד, הופך העובד לתלותי, נתמך בקצבאות כאלו ואחרות, נשען על תשלום פיצויים ומבכה על המציאות החדשה שפקדה אותו בעל כורחו ובניגוד לרצונו.
 
במסגרת מספר מאמרים שאכתוב, אעסוק בזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד, עת קיבל לידיו מכתב פיטורין. ראשית לכל, במסגרת מאמר זה, אעסוק בתשלום פיצויי פיטורין.
זכות העובד לפיצויי פיטורים קמה עם ההודעה לעובד על סיום העסקתו.
 
הכלל הבסיסי הוא כי עובד שעבד ברציפות אצל אותו מעביד או אותו מקום עבודה, במשך שנה אחת או יותר, והודע לו על סיום העסקתו , יהיה זכאי לפיצויי פיטורים באופן יחסי לוותק עבודתו. שכר יסוד ברוטו X מספר שנות העבודה.
 
החוק קובע תנאים ספציפיים המקימים את הזכאות לתשלום פיצויי פיטורין, בכללם : עבודה במשך שנה אחת ברציפות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. לעקרון מנחה זה קיים חריג, במצב בו פיטורי העובד נעשו בסמוך לסיום שנת העבודה הראשונה, פיטורים מעין אלה ייחשבו כפיטורים שנעשו על מנת להתחמק מתשלום פיצויי פיטורין (אלא אם המעביד יוכיח אחרת).
 
הכלל באשר לחישוב פיצויי הפיטורין הוא שאם מדובר ברכיב בסיסי וקבוע בשכר, אזי יש לשלם בגינו פיצויי פיטורין.
אם מדובר בתוספות מותנות (שעות נוספות מותנות, אחוזי מחירות מותנים) הן לא ייחשבו לצורך הפיצויים.
 
מועד התשלום של פיצויי הפיטורין הוא יום סיום יחסי העוסק מעסיק, כלומר היום האחרון לעבודה (אלא אם כן יש הסכם קיבוצי שקובע מועד אחר). לעיתים מסוימות יש תנאי שהעובד צריך לעמוד בו ואזי מועד תשלום פיצויי הפיטורין הוא יום מילוי התנאי .
הלנה של פיצויי פיטורין מתרחשת כאשר המעסיק לא משלם במועד תשלום פיצויי הפיטורין את הפיצויים.
• אם המעסיק מאחר בעד 15 יום, הוא לא מחויב בתשלום פיצויי הלנת פיטורין.
• אם הוא מאחר ב- 16-30 ימים, הוא מחויב בתשלום פיצויי פיטורין בתוספת הצמדה למדד עד ליום בו שולמו הפיצויים בפועל.
• אם המעסיק מאחר ביותר משלושים ימים הוא מחויב בתשלום הלנת פיצויי פיטורין בגובה תשלום פיצויי הפיטורין, הצמדה למדד ותוספת של 20% על כל חודש איחור (באופן יחסי).
 
לפיכך, מומלץ לכל עובד אשר פוטר ממקום עבודתו לפנות לקבלת ייעוץ וטיפול משפטי באשר לגובה פיצויי הפיטורין המגיעים לו לפי דין ובהתאם להוראות הפסיקה שמשתנות מעת לעת.
 
האמור לעיל הינו מידע כללי וראשוני בלבד ואינו מיועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת. כל מקרה נבחן לגופו ועפ"י נסיבותיו. 

 

שם המשרד - דן שגב וימר ושות' I כתובת: רחוב יוחנן בן זכאי 1 ת.ד. 2289 טבריה  I   טל.  Tel. 04-6716733/4  פקס:  Fax: 04-6716735 
לייבסיטי - בניית אתרים